Vol. 2 No. 2 (2022): Time
Miscellaneous

The Impact of Oral Health Education Difficulties in Disadvantaged Primary Schools

Ildikó Faragó
University of Miskolc, Hungary
Bio
Timea Egri
University of Miskolc, Hungary
Bio
Andrea Rucska
University of Miskolc, Hungary
Bio

Published 2022-12-22

Keywords

 • prevention,
 • oral health,
 • online lifestyle,
 • disadvantage,
 • special educational needs

How to Cite

Faragó, I., Egri, T., & Rucska, A. (2022). The Impact of Oral Health Education Difficulties in Disadvantaged Primary Schools. Papers in Arts and Humanities, 2(2), 107–124. https://doi.org/10.52885/pah.v2i2.113

Abstract

The inadequate social integration of young people from disadvantaged regions is compounded by poor health and lifestyle, which manifests itself as mechanisms of educational disadvantage. Pupils have less access to the resources they need to develop their skills in their home environment, which should be adapted to their specific educational needs with specialized teachers. In this segment of the population, the time spent on health was inadequate even before online education was introduced due to the pandemic. The segregation has worsened their situation, and the lack of digital tools has not reduced the gap. We aimed to explore the lifestyles of primary school pupils in disadvantaged regions to extend the research to pupils with special educational needs and to understand their health behavior through dental status and time spent on oral health, which determines their life chances. The study was conducted in three primary schools in disadvantaged regions in the Abaúj region, Hungary, and 318 pupils (mean age: 10.5±2.5 years) underwent dental screening and survey examinations. The questionnaire focused on nutrition, physical activity, family microenvironment, health behavior, and educational processes during the pandemic. The majority of the students live in large families. Most students visit the dentist only when they have a toothache; 21.6% do not exercise outside school; 19.1% have already consumed alcohol. Their DMFT average is 5.6±3.5. Also, 32.7% of the students had a device for online education. A firm increase in the level of preventive activities in minority schools, with the involvement of special education teachers, is crucial for social inclusion and health.

References

 1. Évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. (1997). Magyar Közlöny, 39, 2645–2682.
 2. Évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról. (2013). Magyar Közlöny, 54, 14321–14348.
 3. Bershell, C. H. (2017). Acces to oral health care: A national crisis and call for reform. The Journal of Dental Hyginie, 91(1), 6–14.
 4. Deutsch K. (2011). Iskolai egészségfelfogás és egészségfejlesztés kvalitatív és kvantitatív kutatások tükrében. Új Pedagógiai Szemle, 19, 1–5.
 5. Faragó I. (2013). Fiatal felnőttek dentális egészségének és az ezzel összefüggő tényezők kapcsolatának vizsgálata rendészeti szakközépiskolában [Doctoral thesis, Semmelweis University]. http://dx.doi.org/10.14753/SE.2014.1920
 6. Faragó I., Sztojev-Angelov I., Perge A., & Rucska A. (2020). Szájüregi szűrés. In Kiss-Tóth E. (Ed.), Abaúj térség 14 év alatti gyermeklakosságának egészségmagatartása és fejlesztési lehetősége (pp. 112–126). Miskolci Egyetemi Kiadó.
 7. Forray R. K. (2011). Társadalmi egyenlőség és a jövő feladatai. Educatio, 20(1), 62–63.
 8. Gritz A. (2007). Az egészségfejlesztés kompetenciái a 21. Században. Egészségfejlesztés, 48(3), 3–9.
 9. Haque, S. E., Rahman, M., Itsuko, K., Mutahara, M., Kayako, S., Tsutsumi, A., Islam, Md. J., & Mostofa, Md. G. (2016). Effect of a school-based oral health education in preventing untreated dental caries and increasing knowledge, attitude, and practices among adolescents in Bangladesh. BMC Oral Health, 16(1), 44. https://doi.org/10.1186/s12903-016-0202-3
 10. Híves T. (2015). A hátrányos helyzet területi aspektusai. In Fehérvári A. & Tomasz G. (Eds.), Kudarcok és megoldások: Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés (pp. 13–30). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
 11. Horváth, C. (2021). Az iskolai egészségnevelés elméleti megközelítése az egészségnevelési programok dokumentumelemzésével. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Sport, 50, 31–46. https://doi.org/10.33040/ActaUnivEszterhazySport.2022.50.31
 12. Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A., Kelly, C., Arnarsson, Á. M., & Samdal, O. (Eds.). (2020). Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Volume 2. Key data. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/332104
 13. Kälbli K., Kaj M., Király A., Hernádi Á., & Csányi T. (2019). A magyar 10–18 éves tanulók egészségközpontú fittségi állapota. Kutatási jelentés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) 2018/2019. Tanévi országos eredményeiről. Magyar Diáksport Szövetség.
 14. Kende Á., & Messing V. (2020, May 12). Így tűnnek el a magyar közoktatásból a hátrányos helyzetű és roma gyerekek a járvány idején. Qubit. https://qubit.hu/2020/05/12/igy-tunnek-el-a-magyar-kozoktatasbol-a-hatranyos-helyzetu-es-roma-gyerekek-a-jarvany-idejen
 15. Kopkáné P. J., Rucska A., Kiss-Tóth E., Juhász I., & Fritz P. (2020). Hátrányos helyzetű településen élő iskolások fizikai aktivitásának, életmódjának és egészségi állapotának a vizsgálata. In Kiss-Tóth E. (Ed.), Abaúj térség 14 év alatti gyermeklakosságának egészségmagatartása és fejlesztési lehetősége (pp. 87–95). Miskolci Egyetemi Kiadó.
 16. Kőrösi A., & Kiss-Tóth E. (2020). Az abaúji térség 22 települése statisztikai adatainak vizsgálata az egészségi állapotot befolyásoló külső tényezők tükrében. In Kiss-Tóth E. (Ed.), Abaúj térség 14 év alatti gyermeklakosságának egészségmagatartása és fejlesztési lehetősége (pp. 9–13). Miskolci Egyetemi Kiadó.
 17. Kwan, S. Y. L., Petersen, P. E., Pine, C. M., & Borutta, A. (2005). Health-promoting schools: An opportunity for oral health promotion. Bulletin of the World Health Organization, 83(9), 677–685.
 18. Northridge, M. E., Kumar, A., & Kaur, R. (2020). Disparities in access to oral health care. Annual Review of Public Health, 41(1), 513–535. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094318
 19. Pinke I., Paulik E., Kivovics P., Segattto E., & Nagy K. (2011). A fogászati ellátás minőségének objektív mérése, minőségi indikátorok fejlesztése. Fogorvosi Szemle, 104, 111–116.
 20. Poltekkes Kemenkes Denpasar, Indonesia, Nuratni, N. K., Wirata, I. N., Arini, N. W., Artawa, I. M. B., Raiyanti, I. G. A., & Adihacita, N. P. (2021). Dental health care influence on dental hygiene of elementary school children. Journal of Health and Medical Sciences, 4(3). https://doi.org/10.31014/aior.1994.04.03.182
 21. Shenkin, J. D., Davis, M. J., & Corbin, S. B. (2001). The oral health of special needs children: Dentistry’s challenge to provide care. ASDC Journal of Dentistry for Children, 68(3), 201–205.
 22. Simon T. (2006). Az egészségérték-gazdálkodás kialakítása, mint elsődleges egészségfejlesztési feladat. Egészségfejlesztés, 47(2), 1–2.
 23. Taani, D. Q. (2002). Relationship of socioeconomic background to oral hygiene, gingival status, and dental caries in children. Quintessence International (Berlin, Germany: 1985), 33(3), 195–198.
 24. World Health Organization. (2003). Oral health promotion: An essential element of a health-promoting school (WHO/NMH/NPH/ORH/School/03.3; WHO Information Series on School Health). World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/70207